KURT DAHL
Från Visa till Schlager med Luta och Gitarr


Program

Repertoar

Dahls Kapell

Bilder

Övrigt

Kontakt

Gästbok

Hem

  Introduktion

Mitt namn är Kurt Dahl och
den "röda tråden" i tillvaron är
musik i olika former och samman-sättningar.

Till min hjälp har jag Luta och Gitarr.

Jag har en repertoar som närmar sig 600 titlar och underhåller till olika typer av sammankomster.


Dahls Kapell, film från juli 2017

Webbmaster
Viveka Söderström